Ion Ghica: Liberalii de altădată

Ghergani, noiembre 1880


Iubite amice,

Tu știi, ca și mine, că a fost un timp cînd trebuia mare îndrăzneală și abnegațiune unui român ca să cugete naționalitate și libertate; pentru aceasta îi trebuia mai întîi să renunțe la orice favoare, la orice solicitudine, la orice dreptate chiar din partea guvernului, să încheie pact cu persecuțiunile, cu exilul și cu proscripțiunea; să lase orice speranță.

Continuă să citești

Mănăstiri oltenești. Bolnița Coziei. Articol* publicat de I. B. Georgescu în revista „Năzuința”, 1924

Altădată în incinta mănăstirii Cozia, era cuprinsă și Bolnița. Spărgându-se zidurile împrejmuitoare pentru a face loc șoselei ce trebuia să meargă de-a lungul Oltului prin munți, spre Sibiu, ea a rămas răzlețită pe muchia dealului care se ridică din marginea drumului spre apus. A fost înălțată de către Petru feciorul din flori al lui Radu cel Mare, care trăise în cinul călugăresc de la Argeș sub numele de Paisie și care, ajuns în domnie, își ia numele de Radu Vodă. Zidirea ei s-a făcut în ultimii ani ai domniei lui Radu Vodă, 1542 -1543.

Continuă să citești