Ana Calina Garaş: Timpul şi tainele lui. Recenzie, de Mihai Antonescu

Timpul şi tainele lui

de Mihai Antonescu

Motto: „Crescând printre oameni în vârstă,

păream un copil bătrân; ajuns adult,

am rămas cu suflet de copil.”

Ana Calina Garaş

Romanul Anei Calina Garaş TAINA, Editura RAO, 2006 e, aşa cum spune prefaţatorul Dan Puric, „o carte de amintiri” ivită din memoria vârstelor şi-a istoriei unui timp trăit între mireasma florii şi cea a prafului de puşcă.

Un copil cu ochii cât zarea aleargă nedumerit între realităţi pe care nu le înţelege şi întâmplări povestite de alţii, ce răscolesc în el mistere şi închipuiri conturând pe-ndelete imaginarul şi forţa creatoare a prozatorului de mai târziu. Căci din creştetul firului de iarbă, cel cu mult deasupra mersului de-a buşilea, şi până-n lacrima întorsului matur la izvoarele copilăriei, romanul TAINA are toate elementele unei „saga” de familie, scris fluent, aşternând într-o limbă cu delicate tuşe metaforice, atât încărcătura profund sentimentală a trăirii primare, cât şi spaţiul evenimenţial determinat de istorie. Cu memoria sinelui şi-a timpului, lucrează Ana Calina Garaş, împletind pe trupul răbdător al naraţiunii pagini de excelentă scriitură în care „taina” se des-tăinuie oferind cititorului revelaţia „altcum” a unui spirit de tot aparte. Părinţi, neamuri, luptători. Griji, speranţe, frângeri. Trăiri la limita dintre relativ şi inevitabil. Şi peste toate „spiritul românesc în cumpătul vremii” parcă dintotdeauna aşa, ca un blestem pe care măiestria Anei Calina Garaş îl transformă în binecuvântare închinată dârzeniei unui neam frate cu tragicul şi cu largul propriului suflet.

Frumuseţi ivite dintr-o atentă, studiată simplitate a spunerii, cum şi o uimitoare ştiinţă a creionării personajelor ce se mişcă între real şi fabulos cu dezinvoltura şi firescul aproape palpabilului dau credibilitatea, autenticul unei proze excelente.

Cum spuneam şi cu alt fericit prilej – ori poate numai gândeam asta fără a-mi găsi cuvintele – Ana Calina Garaş este una dintre cele mai reprezentative prozatoare contemporane, adeseori cu mult peste media obişnuitului, iar romanul TAINA o dovedeşte cu asupra de măsură.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *