DAN IONESCU: Catalogul Presei din Oltenia, de la începuturi până în prezent

Catalogul Presei din Oltenia, de la începuturi până în prezent, de Dan Ionescu, Editura David Press Print, Timișoara, 2011, 146 p..Preț: 12 lei. (Pentru detalii, contactați-ne la adresa de e-mail: [email protected])

Catalogul presei din Oltenia. De la începuturi până în prezent (articol publicat în „Revista Română de Istorie a Presei”, Nr. 1 / 2012, p. 155 – 157)

de Dumitru Vlăduț

Sub acest titlu se poate identifica o reală contribuţie ştiinţifică în domeniul istoriei presei româneşti, semnificativă şi pentru ceea ce poate însemna pregătirea în cadrul doctoratului, care nu poate fi doar una formală, de achitare a unor obligaţii. Spunem aceasta întrucât autorul contribuţiei, Dan Ionescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România prin cele opt cărţi publicate, pregăteşte, la Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”, din cadrul Academiei Române, o teză de doctorat referitoare la presa literară din Oltenia. El a constatat cu acest prilej inexistenţa unui inventar la zi al publicaţiilor literare şi culturale din această zonă pe care şi-a propus să-l realizeze ca un instrument de lucru, integrat însă firesc ansamblului publicaţiilor de toate tipurile din această provincie. Catalogul publicat sub acest titlu este rezultatul acestor investigaţii. Cartea este prefaţată de Crişu Dascălu, conducătorul tezei de doctorat, care evidenţiază în esenţă caracterul binevenit al acestei înfăptuiri şi temeinicia ei.

Catalogul oferă informaţii de bază despre periodicele apărute din anul 1838 când este editată prima publicaţie din Oltenia, care este una cultural-literară cu titlul Mozaikul, şi până în 2011 pe teritoriul actualelor judeţe Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Când tratează despre unele publicaţii înainte de 1944 apărute în judeţe dispărute ulterior din împărţirea administrativ-teritorială, se menţionează numele acestora, cum e cazul judeţului Romanaţi.

Numărul periodicelor apărute în această zonă în intervalul de timp amintit este destul de mare: 2078. Autorul le-a ordonat alfabetic, aşa cum era firesc.

O informaţie esenţială pe care o aflăm este locul apariţiei. În această privinţă autorul însuşi precizează în Cuvânt înainte că localităţile principale ale presei olteneşti sunt: Craiova (evident, cea mai importantă), Târgu-Jiu, Turnu-Severin, Râmnicu-Vâlcea, Slatina şi Balş.

La acestea s-ar putea adăuga localităţi mai mici precum Caracal, unde, potrivit indicilor finali am numărat nu mai puţin de 51 de publicaţii, Strehaia (13 publicaţii), Calafat (10 periodice), Drăgăşani (9 periodice), Pleniţa (8 publicaţii), Motru (5 periodice), Băileşti (4 periodice), Novaci (3 periodice), Govora (3 periodice).

O surpriză foarte plăcută o oferă acest catalog asupra apariţiei unor publicaţii în localităţi rurale. Iată astfel de localităţi: Giurgiţa (jud. Dolj), Cărbuneşti (jud. Gorj), Brădiceni (jud. Gorj), Ţânţăreni (jud. Gorj), Ciuperceni (jud. Gorj), Corneşti (jud. Gorj), Păuşeşti-Otăsău (jud. Vâlcea), Galicea (jud. Vâlcea), Copăceni (jud. Vâlcea), Lăpuşata (jud. Vâlcea), Măciuca (jud. Vâlcea), Călina Zivideni (jud. Vâlcea), Slătioara (jud. Vâlcea), Voiceşti (jud. Vâlcea), Rudina (jud. Mehedinţi), Berindei (jud. Romanaţi).

Ţinem să evidenţiem, de asemenea, precizarea după numele publicaţiei a subtitlului său care dă seama de profilul şi orientarea ei: Foaie de zidire sufletească pentru popor (în cazul revistei Lumea Creştină, Craiova, 1940), Revistă lunară antimodernistă (revista Luminişuri, Craiova, 1932), Specială pentru reclame, publicaţiuni şi tot felul de încunoştinţări (pentru Revista publicaţiunilor) etc.

Uneori după numele publicaţiei apar precizate instituţiile sau organizaţiile care o editează: Ziar independent redactat de membrii Sindicatului presei din Oltenia (la revista Presa, Craiova, 1930-1941), Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului (la revista Lumina Creştină, Craiova, 1940), Organul grupului junimist din Craiova (la revista Progresiştii, Craiova, 1891) ş.a.

A fost precizată de asemenea durata apariţiei fiecărui periodic. În situaţia în care acesta a apărut în mai multe serii, s-a făcut şi această specificare, cum se întâmplă de exemplu la revistele Ramuri (Craiova), Românismul (Târgu-Jiu), Mozaicul, al ziarelor Muncitorul (Rm. Vâlcea), Protestarea (Craiova), Provincia (Craiova) etc.

Uneori apare numele fondatorului sau persoanei care conduc publicaţia: Revistă literară a Colegiului Carol I, sub conducerea lui N. Balaban (la revista Platon, Craiova, 1938) ş.a.

Cartea lui Dan Ionescu este şi un document despre marea diversitate a preocupărilor presei din această provincie. Prezintă, desigur, un deosebit interes cele literare, culturale şi artistice care au şi ele orientări diferite: tradiţionaliste, moderniste, academice şi avangardiste ş.a. Există apoi reviste politice, sociale, economice, reviste specializate: medicale, juridice, sportive, comerciale, agricole, şcolare, ecologice ş.a.

O surpriză este şi existenţa unor publicaţii în limbi străine înainte de 1944: franceză precum Le collectionneur roumain (Craiova), L’Echo de Turnu-Severin (Turnu-Severin), germană precum Jahres-Rechnung der Deutschen Evangelischen Gemeinde zu Craiova (Craiova), Jahresbericht der Katolischen Knaben-Volks (Craiova) ş.a. După 1990 sunt editate în limbi de circulaţie internaţională unele reviste universitare în special în Craiova.

Cartea cu acest titlu a lui Dan Ionescu reprezintă prima înregistrare până în 2011 a tuturor publicaţiilor din Oltenia. Eventualele absenţe pe care autorul le ia în considerare s-ar datora dificultăţilor insurmontabile de informare pentru faza de început a presei, când e posibilă apariţia şi a altor publicaţii neaflate azi în biblioteci şi arhive, dar şi pentru perioada actuală, de eflorescenţă a presei după 1990, când a crescut mult posibilitatea existenţei şi a altor publicaţii.

Cititorii şi cercetătorii istoriei presei au prin această carte o bună sursă de informare care îi va călăuzi în cunoaşterea şi investigarea fenomenului publicistic din Oltenia.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *