Modernismul: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga

Modernismul: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga

Perioada interbelică se caracterizează, în plan autohton, printr-o efervescență culturală, datorită multitudinii de curente, cenacluri și reviste, apărute în acest interval de timp.Două curente majore au străbătut literatura interbelică: modernismul și tradiționalismul. Modernismul este o orientare literară inițiată în literatura română de Eugen Lovinescu, a cărui doctrină pornește de la ideea că există „un spirit al veacului” care impune procesul de sincronizare a literaturii române cu literatura europeană. În genul liric, principala inovație pe care modernismul o aduce la nivelul conținutului este poezia de idei. În centrul oricărei poezii moderniste, este o metaforă-simbol, de înțelegerea căreia depinde descifrarea întregului text. Alături de Tudor Arghezi sau Ion Barbu, Lucian Blaga se înscrie, prin întreaga lui creație literară, în estetica modernistă. Spre deosebire de contemporanii săi, Lucian Blaga optează pentru modernismul de tip expresionist.

Continuă să citești

Relația dintre Harap-Alb și Spân. S III. Bacalaureat. Profilul uman

RELAȚIA DINTRE HARAP-ALB ȘI SPÂN

. 1. perioada marilor clasici

În basmul popular, personajele devin purtătoarele unor valori simbolice, binele și răul. Spre deosebire de textul popular, în basmul cult personajele reflectă viziunea despre lume a autorului. De aceea, în opera lui Ion Creangă, fantasticul este umanizat.

Continuă să citești

Junimea și Titu Maiorescu. S III. Bacalaureat

JUNIMEA ȘI TITU MAIORESCU

Societatea Junimea a luat ființă în 1863 la Iaşi, din iniţiativa unor tineri întorşi de la studii din străinătate: Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Petre Carp, Th. Rosetti şi V. Pogor. Naşul literar al societăţii a fost Th. Rosetti, venit de la studii din Franţa. Societatea Junimea va dispune din 1867 și de un organ de presă, revista „Convorbiri literare”. Mișcarea junimistă va evolua în trei etape.

Continuă să citești

Modernismul: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga. S III Bacalaureat

Modernismul: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, de Lucian Blaga

Perioada interbelică se caracterizează, în plan autohton, printr-o efervescență culturală, datorită multitudinii de curente, cenacluri și reviste, apărute în acest interval de timp. Două curente majore au străbătut literatura interbelică: modernismul și tradiționalismul.

Continuă să citești