CONCURS DE CREAŢIE LITERARĂ „VALERIU BÂRGĂU“ Ediţia I

CONCURS DE CREAŢIE LITERARĂ „VALERIU BÂRGĂU“ Ediţia I 19 ianuarie ASOCIAŢIA CULTURALĂ „CASINA NAŢIONALĂ“ DEVAASOCIAŢIA SCRIITORILOR DIN JUDEŢUL HUNEDOARA
OrganizeazăCONCURS DE CREAŢIE LITERARĂ„VALERIU BÂRGĂU“Ediţia IRegulament de desfăşurare
1. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concurenţii pot fi tineri între 16-35 de ani, din judeţul Hunedoara,care au preocupări în domeniul creaţiei literare.Concursul va avea două secţiuni: poezie şi proză scurtă.
a. SECŢIUNEA POEZIE Fiecare concurent va participa în concurs cu 3-5 poezii.Tematica este la alegerea concurentului.Fiecare poezie va avea redactat în dreapta sus a paginii, clar şi citeţ,numele şi prenumele autorului.Poeziile vor fi redactate pe coli format A4, şi trimise în trei exemplare.
b. SECŢIUNEA PROZĂFiecare concurent va participa la concurs cu două lucrări de proză scurtă.Tematica este la alegerea concurentului.Fiecare lucrare să nu depăşească 3 pagini format A4, redactate la calculator.Fiecare lucrare va avea în dreapta sus a paginii de titlu, redactat clar şi citeţ numele şi prenumele autorului. Lucrările în proză vor fi redactate pe coli format A4, în trei exemplare.
2. CONDIŢII ORGANIZATORICEa. Fişa de date.Fiecare concurent, pe hârtie A4, va întocmi o fişă de date care să cuprindă:- numele şi prenumele concurentului- data naşterii: ziua, luna, anul- ocupaţia- locul unde îşi desfăşoară activitatea- domiciliul- nr. telefon la care poate fi contactat sau adresa de e-mailb. lucrările în proză sau poeziile, însoţite de fişa de date se introduc într-un plic format A4 şi se expediază pe adresa: Asociaţia Scriitorilor din Judeţul Hunedoara, str. Horea, nr. 30, cod 330047 – Deva, jud. Hunedoara.c. Perioada în care se pot trimite creaţiile: 20 ianuarie – 28 februarie 2014.d. Perioada de jurizare: 01.03. – 03.03. 2014.e. Juriul va fi format din trei scriitori, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.f. Vor fi acordate trei premii pentru fiecare secţiune.g. Anunţarea câştigătorilor:- cîştigătorii vor fi anunţaţi telefonic sau pe adresa de e-mail cu 48 de ore înainte de festivitatea premierii.- Festivitatea va avea loc în data de 7 martie 2014, ora 10 la sediul Asociaţiei „Casina Naţională“ Deva.
Persoane de contact:
MOLDOVAN DĂNILĂ – 0742 383 947MARIANA PÂNDARU BÂRGĂU – 0744 521 284

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *