Concurs şi simpozion naţional de creaţie literară, artă plastică şi artă fotografică 16 mai 2013

Concurs şi simpozion naţional

de creaţie literară, artă plastică şi artă fotografică

16 mai 2013, Arad

Ediţia a V-a

Propus în C.A.E. 2013

ARGUMENT

      În şedinţa de lucru din 24-25 octombrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2013 ca An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Patriarhia Română, la împlinirea a 1700 de ani de la Edictul de toleranţă religioasă de la Milan al împăratului Constantin cel Mare (313 – 2013).

     Sfântul Împărat Constantin cel Mare (306-337) este cel care a oprit prigonirea creştinilor prin Edictul de la Milan din 313 (creştinismul devenind o religie liberă şi recunoscută de stat), a slăbit păgânismul prin măsurile favorabile pe care le-a dat în favoarea creştinilor şi a întărit unitatea Bisericii prin convocarea Sinodului ecumenic de la Niceea din 325.

     Sfânta  Împărăteasa  Elena, mama sa, deşi  a fost o  prezenţă discretă,  este cea care

l-a susţinut, încurajat  şi sfătuit mereu, contribuind personal la  dezvoltarea  pelerinajului în Ţara Sfântă  prin ridicarea de biserici în locurile sfinte şi prin descoperirea Crucii Mântuitorului.

    Destinat cadrelor didactice şi elevilor, simpozionul şi concursul se doresc a fi un eveniment complementar manifestărilor de amploare naţională organizate în ţară cu această unică ocazie.

 

 SCOP

     Evidenţierea rolului covârşitor pe care Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, l-au avut în răspândirea şi întărirea creștinismului în întreaga lume.  Supranumiţi ,,cei întocmai cu Apostolii” aceştia rămân până astăzi modelele veritabile pentru orice conducător de stat.

 

     TEMELE CONCURSULUI:

1.      Teofania de la Pons Milvius – semnul Crucii şi semnificaţia lui.

2.      Edictul de la Mediolanum (Milano – ianuarie 313) şi consecinţele sale.

3.      Duminica – de la ziua odihnei la ziua Învierii.

4.      Sinodul I Ecumenic şi primele şapte articole din Crez.

5.      Sfintele Paşti – stabilirea datei pascale (în Răsărit şi în Apus); semnificaţie şi obiceiuri.

6.      Obiceiuri şi superstiţii de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – 21 mai.

7.      Despre cinstirea Sfinţilor; biserica din parohia mea, cu hramul Sfinţilor Împăraţi.

8.      Geografia spirituală a Europei marcată de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena: biserici, mănăstiri şi locuri sfinte.

 

     SECŢIUNI: creaţie literară (poezii, compuneri narative sau descriptive), artă plastică (desene, picturi, colaje) şi artă fotografică ( pt. temele 7 şi 8).

 

     OBIECTIVE:

–          manifestarea interesului pentru biografia Sfinţilor Împăraţi;

–          valorificarea potenţialului creator al elevilor cu privire la capacitatea acestora de a realiza desene, colaje, picturi, fotografii;

–          dezvoltarea capacităţii de exprimare şi a artei relatării;

–          formarea deprinderilor în redactarea compunerilor, eseurilor şi a poeziilor;

–          utilizarea limbii literare (religioase) şi a posibilităţilor expresive ale limbii vorbite.

–          stimularea creativităţii şi a expresivităţii elevilor.

 

GRUP ŢINTĂ: pt. concurs – elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal; pt. simpozion– cadre didactice.

      Atât cadrele didactice cât şi elevii pot alege oricare din cele opt teme propuse de organizatori.

INIŢIATORI şi ORGANIZATORI: prof. Mihaela Voştinar, prof. Adina Matei, pr.prof. Pompiliu Gavra, pr.prof. Codin Şimonca Opriţa, pr. prof. Dacian Emilian Nan, diac. prof.Tiberiu Ardelean, prof. Beatrice Mandă, prof. Georgiana-Petic Bătrân, prof. Mihaela Neagoe, prof. Daniela Chiş, prof.dr.Diana Şimonca Opriţa, prof. Camelia Nan.

 

COLABORATORI:

–          Pr.dr. Vasile Pop, consilier cultural, Arhiepiscopia Arad;

–          Pr. Mircea Bupte, consilier social, Arhiepiscopia Arad;

–          Prof. Claudius Mladin, inspector şcolar general ISJ Arad;

–          Diac.prof. Florin Sirca, inspector şcolar Religie, ISJ Arad;

–          Prof. Mariana Tocaciu, inspector şcolar pentru activitatea educativă;

–          Prof.Alexandrina Huszarik, director C.C.D Arad;

–          Conf. univ. dr. Alina Roman, Univ. ,,Aurel Vlaicu” Arad;

–          Prof.univ.dr. Anton Ilica, Univ. ,,Aurel Vlaicu” Arad;

–          Lect. dr. Lia Faur, Universitatea “Vasile Goldiş”, Arad;

–          Prof. Eugenia Groşan, director Colegiul Naţional ,,Elena Ghiba Birta” Arad;

–          Prof. Mircea Potocean, director Colegiul Naţional ,,Moise Nicoară” Arad.

 

ORGANIZATOR: Şc.Gimnazială ,,Caius Iacob” Arad.

 

DATA şi LOCUL DESFĂŞURĂRII: 16 mai 2013, la Seminarul Teologic Ortodox Arad, str. Academia Teologică, nr.11-13, începând cu ora 10:

 

Ø    ora 10-10.30 – primirea invitaţilor;

Ø    ora 10.30 – cuvânt de deschidere, prezentarea invitaţilor şi a comitetului de jurizare;

Ø    ora 11 – lansarea volumului Sub semnul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena; vernisarea expoziţiei;

Ø    ora 11.30 – program artistic;

Ø    ora 12 – înmânarea diplomelor şi vizitarea expoziţiei.

PARTENERI:

–         Arhiepiscopia Aradului;

–         Inspectoratul Şcolar Judetean Arad;

–         Casa Corpului Didactic ,,Alexandru Gavra”Arad;

–         Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad;

–         Universitatea ,,Vasile Goldiş”Arad;

–         Seminarul Teologic Ortodox Arad;

–         Colegiul Naţional ,,Elena Ghiba Birta”, Arad;

–         Colegiul Naţional ,,Moise Nicoară” Arad.

 

PROBLEME ORGANIZATORICE:

     Înscrierea (fişa) şi trimiterea lucrărilor (listate şi în format electronic, pe CD) se va face până la data de  25 martie 2013  pe adresa:

     Mandă Beatrice, str. Ştefan Augustin Doinaş, nr. 38, Arad.

   1.  Creaţie literară: lucrările (maxim 3  pagini) vor fi redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice, Font 14, titlul Bold; autorul, coordonatorul şi instituţia la două rânduri de titlu, scrise cu 12 Bold; apoi, la două rânduri conţinutul scris cu 12, la 1,5 rânduri ( Word 2003).

    2. Creaţie plastică : compoziţiile (desene, picturi şi colaje), vor fi realizate pe  hârtie format  A4 sau A3, respectând temele concursului. Pe verso, fiecare lucrare expediată va conţine: tema, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul/judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.

      3. Artă fotografică : Fiecare elev va prezenta cel mult 15 fotografii format carte poştală. Fotografiile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: expresivitate, originalitate, luminozitate.

Fiecare coordonator poate participa cu max. 5 lucrări.

Alături de  lucrări se va expedia un  plic A4 timbrat (în val. de 5 lei)  şi autoadresat.

Taxa de participare (se va trimite pe aceeaşi adresă prin mandat poştal) este de 40 lei şi include diplome pentru câştigători şi pentru participanţii la simpozion, precum şi publicarea tuturor lucrărilor într-un volum cu ISBN.

Cei care participă doar la secţiunea creaţie plastică şi artă fotografică vor achita taxa de 10 lei.

EVALUAREA LUCRĂRILOR:

           Evaluarea lucrărilor se face în funcţie de: contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care participantul le dovedeşte prin lucrarea realizată (50 p.); gradul de complexitate şi volmul de muncă al elevului (30 p.); crearea unui spaţiu plastic armonios şi expresiv prin care să fie respectate, pe de o parte, elementele de limbaj plastic şi pe de altă parte corectitudinea formelor şi a  propoziţiilor. (20 p.).

          Seminarul Teologic Ortodox Arad, Colegiul Naţional,,Moise Nicoară” şi Colegiul Naţional ,,Elena Ghiba Birta”Arad, prin coordonatorii proiectului, vor evalua lucrările echipajelor participante, iar în activitatea finală, din 16 mai 2013, vor înmâna diplomele câştigătorilor, pe secţiuni. Se vor acorda nouă premii pe secţiune şi categorie de vârstă ( trei premii I, trei premii II, trei premii III şi trei menţiuni).

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE ALE PROIECTULUI

Articole în cotidianul local; portofoliul concursului ( lista cu toţi participanţii, revista şi pliantul şcolii, programul de desfăşurare); volum cu lucrările cadrelor didactice şi creaţiile literare ale elevilor, înregistrat ISBN; chestionare şi fişe de evaluare; autoevaluarea activităţilor; protocoluri de colaborare; sondaje de opinie în rândul elevilor, al profesorilor şi al părinţilor; fotografii, filme, pliante, afişe; premierea  lucrărilor.

Informaţii la prof. Petic-Bătrân Georgiana, tel.0744773317.

 

 

 Prof. Claudius  Mladin,                                  Inspector de specialitate,

Inspec.şc.gen.ISJ Arad                                            prof. Florin Sirca 

 

Pr. dr.Vasile Pop,                                                Prof. Alexandrina Huszarik                                               

Consilier cultural Arhiepiscopia Arad                  director C.C.D Arad    

 

                                     Pr.prof.Pompiliu Gavra,

               director Seminarul Teologic  Ortodox Arad

             

Prof. Mihaela Voştinar,

director Şc.Gimnazială ,,Caius Iacob” Arad

 

Prof.Eugenia Groşan,

director Colegiul Naţional ,,Elena Ghiba” Birta Arad

Prof. Mircea Potocean,

director Colegiul Naţional ,,Moise Nicoară” Arad

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *