Florentin Smarandache: Cartea de la Guangdong – Extensics in Higher Dimensions, de Dan Ionescu

Florentin Smarandache: Cartea de la Guangdong – Extensics in Higher Dimensions

de Dan Ionescu

La editura Education Publisher, Columbus, Ohio, U.S.A., profesorul universitar doctor Florentin Smarandache a publicat ca autor şi coordonator volumul “Extensics in Higher Dimensions” (2012). Cartea este, pe de o parte, rezultatul prezenţei sale pentru 3 luni (mai-august 2012) la Research Institute of  Extension Engineening, Guangdong University of Technology (China), iar , pe de altă parte, este rezultanta cercetării personale şi a colaborării cu specialişti din România preocupaţi de aplicarea Extensicii şi a Neutrosophic Theory în diferite zone ale cunoaşterii.

Cel care a fundamentat Extensics este reputatul profesor Cai Wen. Acesta a publicat în 1983 studiul “Extension Set and Non-Compatible Problems”. Aşa cum subliniază Florentin Smarandache (în cartea în discuţie) “Extensics is at the confluence of three disciplines: philosophy mathematics and engineering” (Smarandache F., 2012, p. 22). Extensics nu este o ştiinţă pur teoretică, ci prezintă masive potenţe practice, printre care sunt menţionate: “Management, Decision-Making, Strategic Planning, Methodology, Data Mining, Artificial Intelligence, Information Systems, Control Theory, etc” (p.22). Obiectul de studiu al Extensics îl constituie problemele contradictorii, inconsistente. Metoda sa specifică este aceea de a converti o problemă contradictorie “by a transformation function into non-contradictory one”; iar funcţii de transformare pot fi: “extension, decomposition, combination, etc.” (Smarandache F., 2012, p. 22).

Efortul metodologic al Extensics este de a modela şi remodela, de a transforma şi retransforma o problemă contradictorie, aparent insolubilă până la descoperirea unei perspective sau proceduri care să dea posibilitatea de rezolvare.

Extensics permite găsirea de soluţii în condiţii cognitiv-cogitative vitrege: contradictorialitate, incompletitudine, ambiguitate, incertitudine, contrarietate, inconsistenţă. Specificul gândirii după metoda extensică este dinamicitatea, agilitatea, flexibilitatea. În Extensics nu există imposibil.

Lucrări fundamentale ale Extensics sunt: Cai Wen (1983). Extension Set and Non-Compatible Problems. Journal of Scientific Exploration, (1), 83-97; Smarandache, F. (2005). Towards Dialect Matter Element of Extensics Model. Vixra. Org;  Yang Chunyan & Cai Wen (2007).       Extension Engineering. Beijing: Science Press; Li Weihua & Yang Chunyan (2008). Extension Information – Knowledge- Strategy System for Semantic Interoperability. Journal of Computers, 3(8), 32-39.

Dintre studiile ce compun “Extensics in Higler Dimensions” (2012) menţionăm ca excepţionale pe următoarele: “Generalizations of the Distance and Dependent Function in Extensics to 2D, 2D, and n-D” (F. Smarandache), “Applications of Extensics to 2D-Space and 3D-Space” (F. Smarandache, Victor Vlădăreanu), “Generalization in Extensics of the Location Value and Dependent Function from A Single Finite Interval to 2D, 3D, and n-D Spaces” (F. Smarandache, Mihai Liviu Smarandache) şi “Extensics in Conventional and Nonconventional” (F. Smarandache, Tudor Păroiu).

Remarcăm separat studiul “Extension Communication for Solving Ontological Contradiction between Communication and Information” scris de Florentin Smarandache împreună cu profesorul Ştefan Vlăduţescu de la Universitatea din Craiova. În acest articol, prin aplicarea Extensics, se fundamentează o poziţionare corectă a informării în raport cu comunicarea. Se precizează că „The study lies in the interdisciplinary area between the information theory and extensics, as the science of solving the contradictions. This space addresses the central issue of the ontology information, the contradictory relationship between communication and information. The research core is the reality that the scientific research of communication-information relationship has reached a dead end. The bivalent relationship communication-information, information-communication has come to be contradictory, and the two concepts to block each other” (Smarandache F., Vlăduţescu Ş., 2012, p.99). Teza de bază, pe deplin probată, este că informaţia este acea comunicare în care mesajul se constituie din informaţii: „We call the ontological segregation axiom on the subject or the Tom D. Wilson-Solomon Marcus’ axiom, the thesis that not any communication is information, but any information is communication”. Procesul de comunicare de informaţie constituie informarea: “Information is that communication whose message consists of new, relevant, pertinent and useful significances, i. e. of information” (Smarandache F., Vlăduţescu Ş., 2012, p.106).

Referenţii lucrării sunt personalităţi de marcă ale ştiinţei din China Xingsen Li (Zhejiang University, Ningbo), Qiao-Xing Li (Lanzhou University, Lanzhou) şi Zhangbiao Xiang (Zhejiang University, Hangzhou).

Cartea constituie o contribuţie semnificativă la dezvoltarea Extensics. Unele dintre punctele de vedere exprimate deschid noi perspective de aplicare a ştiinţei în domenii ce păreau minate de contradicţii şi inconsistenţe.

(Cronică apărută în revista „Ramuri”, Nr. 4 / 2013).

Un comentariu la „Florentin Smarandache: Cartea de la Guangdong – Extensics in Higher Dimensions, de Dan Ionescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *