Probleme globale ale omenirii (carte științifică)

Probleme globale ale omenirii

 de Viorel Lazăr

La editura Sitech din Craiova a apărut în vara acestui an publicația Probleme globale ale omenirii în care autorii Nicolae Ciobanu  și Dănuț Ghiță fac o radiografie a situației actuale globale. Cartea reprezintă un  uriaș depozit informațional despre principalele probleme cu care se confruntă omenirea.

După parcurgerea celor  opt capitole, cititorul rămâne înmărmurit de păienjenișul țesut de oameni, care urmăresc interese meschine dar aducătoare de profit. Sunt evidențiate legăturile, de netăgăduit din oameni și mediul natural, legături care, scăpate de sub control, duc la dezechilibre cu urmări  umane tragice  sau catastrofale.

În primul capitol – Creșterea populației umane, sunt analizate: dinamica populației umane, îmbătrânirea și migrația internațională, șomajul și dimensiunile sale. Se pune accent pe creșterea îngrijorătoare a populației ce reprezintă o amenințare pentru planeta noastră, secătuită  abuziv de resursele ei, în continuă descreștere.

În următorul capitol Deteriorarea mediului, cititorul ia act de supraexploatarea resurselor neregenerabile  și ale celor regenerabile cu repercursiuni fatale asupra mediului și a factorului uman.

Capitolul, Apa – resursă vitală pentru omenire, tratează trista realitate a resurselor de apă de pe Terra, dezechilibrul între resurse și consum și repartizarea inechitabilă a acesteia.

În capitolul Alimentația omenirii, autorii analizează resursele agricole și neagricole, repartiția alimentelor pe glob și problema spinoasă a malnutriției.

Energia- între pesimism și speranță este capitolul în care Nicolae Cojocaru și Dănuț Ghiță pun la dispoziția cititorilor informații abundente despre distrubuția consumurilor de energie, despre resursele de energie și alternativele energetice.

Foarte interesant și cu o puternică atracție cititorială este capitolul În spatele ușilor- creșterea corupției, unde este definită corupția, descrise formele și cauzele extinderii, precum și  dimensiunile ei.

Cu mult curaj, autorii acestei publicații descriu în ultimele două capitole, criminalitatea ca fenomen global și terorismul ca un instrument al violenței și al morții.

”Este trist că trăim într-o lume puternic divizată – arată autori i- contradictorie, în care problemele fundamentale nu sunt rezolvate, dar nici mai marii lumii se pare că nu doresc acest lucru, deoarece urmăresc acapararea și exploatare a cât mai multe resurse și cucerirea planetei pentru interesele lor egoiste”.

Bibliografia complexă, informațiile abundente și interpetarea lor prin grafice, tabele și scheme, stilul clar și simplu, mă îndreptățesc să definesc această carte ca una dintre cele mai bune publicații ale anului 2012.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *