ȘTEFAN VLĂDUȚESCU: The Noise

The Noise

de Ștefan Vlăduțescu

The noise este un element ontologic important al comunicării. Conceptul de zgomot desemnează factorii fizici şi/sau psihologici ce influenţează negativ derularea evenimentului de comunicare: “Orice factor care poate împiedica transmiterea, înţelegerea sau interpretarea corectă a mesajului” (Pavalache-Ilie M., 2012 ). Pentru sensul de „zgomot” se utilizează şi noţiunea de „interference”; de exemplu, D. J. Rothwell vede „semantic noise” ca o generare de „interference” (Rothwell D. J., 2009, p. 12). De asemenea, K. S. Verderber, R. F. Verderber şi D. D. Sellnow vorbesc despre „interference (distractions)”, ca element al comunicării (Verderber R. F., Verderber K. S., Sellnow D. D., 2010, p. 3).

Influenţa negativă a zgomotului constă, aşa cum sugerează Warren Weaver, în afectarea clarităţii semnalului purtător de semnificaţie: „amount of ambiguity introduced by noise” (Weaver W., 2007, p. 33). Practic, zgomotul afectează elemente tangibile sau intangibile ale comunicfie canalul de comunicare, fie medium-media de comunicare, fie codul de comunicare, fie interpretarea semnificaţiilor mesajuale, fie în mod la un loc unele dintre acestea. Se poate vorbi, susţine D. J. Rothwell, de „four types of noise” (Rothwell D. J., 2009, pp. 12-13): physical noise (external noise sau environmental noise), psychological noise (sau internal noise), physiological noise, and semantic noise. Cele patru tipuri pot apărea separat, dar se pot conjuga. Cel mai frecvent îşi găsesc emergenţă în tandem zgomotul psihologic şi zgomotul semantic. Cel mai periculos, fiind aproape inevitabil, este zgomotul psihologic.

A. The physical noise constă în interferenţe fizice în derularea comunicării. Acesta afectează canalul de comunicare şi mijlocul de comunicare. Întrucât prejudiciază elemente ontologice tangibile, the physical noise are caracter indirect, este indirect noise. Acest noise lezează, mai întâi, buna funcţionare a canalului de comunicare şi/sau a mijlocului de comunicare. În mod implicit şi mediat afectează procesul de comunicare, mesajul, semnificaţiile mesajuale. În categoria physical noise intră: sounds, sights, discuţii în background, muzica prea tare şi alte elemente fizice ce diminuează calităţile canalului de comunicare şi/sau performanţele mijlocului de comunicare. R. West şi L. H. Turner arată că zgomotul fizic audio „involves any stimuli outside of the receiver that makes the message difficult to hear” (West R., Turner L.H., 2010, p. 13). De exemplu, din cauza zgomotului produs de un motor din curtea şcolii, elevii nu-l aud pe profesorul ce-şi ţine lecţia. Apariţia unor zgomote sonore sau vizuale, de exemplu, face ca o comunicare face-to-face să se deruleze cu dificultate: comunicatorii nu se mai aud bine, nu se mai pot privi normal şi sunt nevoiţi să apeleze la feedback proxemic, la mărirea volumului vocii, la creşterea nivelului de atenţie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *