Elemente ale poeziei lui Francisco Petrarca în creația lui Garcilaso de la Vega. Studiu de Geo Constantinescu

https://blog.revistaderecenzii.com

Unul din marii creatori ai culturii umaniste europene, Francesco Petrarca (1304-1374) și-a dedicat întreaga viață studiului clasicilor Antichității, considerați drept
modele pentru noua sensibilitate artistică a vremii. Dar nu
numai atât, el a scris o întreagă operă în limba latină, din care
amintim doar celebrul poem epic Africa, compus în nouă volume, epopee a victoriei lui Scipione asupra cartaginezilor în
cel de-al doilea război punic, veritabil exemplu de vitejie pentru urmașii lor, care se complăceau doar să viețuiască într-o
Italie divizată și supusă.

Continuă să citești

Ion I. Lapedatu: Memorii și amintiri. Studiu de Geo Constantinescu

https://blog.revistaderecenzii.com/

Testament politic dar și mărturie de suflet despre viața și valorile
românismului din Transilvania de la răscrucea dintre veacurile XIX
și XX și mai ales oglindirea în memorie a acțiunilor modernizării
politice, economice și financiare a României Mari în perioada interbelică, constituie obiectul cărții de Memorii și amintiri a lui Ion I.
Lapedatu (ediție îngrijită, prefață și note de Ioan Opriș, apărută la
Institulul european, în 1998).

Continuă să citești

Adi Popescu: Înnobilaţi zilnic sufletul vostru nemuritor!*

Despre Fericire - Adi Popescu

https://blog.revistaderecenzii.com/

*Fragment din cartea Despre fericire (Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2020)

Înnobilaţi zilnic sufletul vostru nemuritor!

            Cât de nerecunoscători suntem! Apelăm la ajutorul divin doar când ne aflăm în valea deznădejdii. Când suntem pe panta descrescătoare a cosinusoidei vieţii. Atunci prezenţa la biserică e mai mare, slujba de duminică mai ascultată, rugăminţile adresate celui de sus mai intense. Iar cel de sus nu stă impasibil, ascultă ruga noastră şi ne ajută să ne regăsim echilibrul, să gustăm din nou din plăcerea de a trăi viaţa, ne aduce acolo unde ne e locul.

Continuă să citești

Nichifor Crainic: Memorii*. Fragmente din cartea Întoarcerea istoriei de Geo Constantinescu

Întoarcerea istoriei de Geo Constantinescu

Nichifor Crainic: Memorii*. Fragmente din cartea Întoarcerea istoriei de Geo Constantinescu, carte apărută la editura EIKON, București, 2020, 212 p.


Apariția în 1991 a cărții de memorii Zile albe, zile negre (Casa Editorială Gândirea) a însemnat un moment fast al publicațiilor acestui gen de literatură, supranumită „de sertar“, după mai mult de patru decenii de sălbatică cenzură impusă cu forța poporului român, libertății sale de expresie și gândire de către regimul de inspirație sovietică, după 23 august 1944. Este vorba de una dintre mărturisirile cele mai valoroase și profunde despre o viață și o epocă a țării, ambele deturnate violent de la fireasca devenire de tancurile necruțătoare ale utopiei sovietice. Cartea a fost scrisă de Nichifor Crainic în timpul peregrinărilor prin Transilvania, după ce autorul a fost condamnat la închisoare pe viață, în 1945, în odiosul proces intentat ziariștilor și scriitorilor români care fondaseră, cu mintea și talentul lor, stabilimentul ideatic propice devenirii României Mari.

Continuă să citești