SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A Anul școlar 2013- 2014

VARIANTA I

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A

Anul școlar 2013- 2014

 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 • Timpul efectiv de lucru este de  2 ore.

 

Citește, cu atenție, textul următor:

…Lângă lac, pe care norii                                             Ea se uită…Păru-i galben,

Au urzit o umbră fină,                                                  Fața ei lucesc în lună

Ruptă de mișcări de valuri                                          Iar în ochii ei albaștri

Ca de bulgări de lumină,                                              Toate basmele s-adună.

Dându-și trestia-ntr-o parte,                                     (Mihai Eminescu, Crăiasa din povești)

Stă copila lin plecată,

Trandafiri aruncă roșii

Peste unde fermecată.(…)

A.(30 de puncte)

Scrie răspunsul pentru fiecare din cerințele de mai jos:

 1. Demonstrează, prin trei enunțuri, polisemia cuvântului ochi.                                   (6 puncte)
 2. Argumentează folosire cratimei în structura: s-adună (două argumente)           (6 puncte)
 3. Selectează din textul dat un element cromatic,unul cosmic și unul acvatic.         (6 puncte)
 4. Identifică în text un epitet, o inversiune și o comparație.                                           (6 puncte)
 5. Comentează, în 5-6 rânduri, semnificația ultimelor două versuri,

în relație cu titlul poeziei.                                                                                                          (6 puncte)

B.(12 puncte)

Redactează o compunere de 15-25 de rânduri în care să demonstrezi încadrarea textului de mai sus în genul liric.

În compunerea ta, trebuie:

-să prezinți două trăsături ale genului liric;                                                                                         (4 puncte)

-să ilustrezi cele două trăsături cu exemple adecvate din text;                                                 (4 puncte)

-să redactezi un conținut adecvat cerinței;                                                                                        (2 puncte)

-să respecți limita de spațiu indicată.                                                                                                   (2 puncte)

Subiectul al II-lea (36 de puncte) Citește, cu atenție, textul următor:

Museo de Reina Sofia este un muzeu de artă vestit, care găzduiește opere de Pablo Picasso și Salvador Dali. Deși muzeele și galeriile de artă se vizitează de obicei în prima parte a zilei, pentru Museo de Reina Sofia îți poți face o planificare seara. De luni până vineri, între orele 19:00 și 21:00,muzeul poate fi vizitat gratuit. Sâmbăta și duminica intrarea este liberă în alt interval orar.

                                                                                                                                             (www.turism.acasă.ro)

A.(24 de puncte)

Scrie răspunsul pentru fiecare din cerințele de mai jos:

 1. Formulează câte un enunț în care să indici următoarele elemente referitoare la textul dat:

-autorul textului; -obiectul articolului.                                                                         (4 puncte)

2.    Rescrie, din textul dat, enunțul în care sunt menționate numele unor pictori celebri.

(4 puncte)

3.    Menționează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în fragmentul următor: De luni până vineri, între orele 19:00 și 21:00,muzeul poate fi vizitat gratuit.

                                                                                                                                                     (4 puncte)

4.    Precizează funcția sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în secvența:

Sâmbăta și duminica intrarea este liberă în alt interval orar.                             (4 puncte)

 1. Transcrie propoziția subordonată din secvențele subliniate în text.       (4 puncte)
 2. Construiește o propoziție în care cuvântul muzeul să aibă funcția sintactică de nume predicativ  în cazul acuzativ.                                                                                              (4 puncte)

B. (21 puncte)

Scrie o compunere de 10 -15 rânduri, în care pornind de la informațiile din textul dat, să descrii un obiectiv turistic vizitat de tine.

 • Să prezinți pe scurt obiectivul turistic vizitat                                                      (4 puncte)

( cu referire la spațiu, timp și caracteristici )

 • Să-ți exprimi opinia despre cele văzute;                                                                             (4 puncte)
 • Să redactezi un conținut adecvat cerinței formulate;                                    (2 puncte)
 • Să respecți limita de spațiu indicată.                                                                     (2 puncte)

NOTĂ! Respectarea ordinii cerințelor nu este obligatorie.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( unitatea compoziției -1 punct; coerența textului- 2 puncte; registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvat conținutului- 2 puncte; ortografie -3 puncte; punctuație -2 puncte; așezarea în pagină și lizibilitate- 2 puncte)

 

Anul şcolar 2013-2014

Disciplina Limba si literatura română

Clasa a VIII-a

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 • Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.        
 • Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I A (30 de puncte)

 1. A.1.  Realizarea corectă a celor trei enunțuri care să ilustreze  polisemia cuvântului ochi.                                       (2X3 puncte)

2. Două argumente pentru folosirea cratimei   (2X 3  puncte)

3.Identificarea corectă a  elementelor cromatic, cosmic și  acvatic.         (3X2 puncte)

 1. Identificarea corectă în text  a unui epitet,  unei inversiuni și unei comparații. (3X2 puncte)
 2. Comentarea  semnificației ultimelor două versuri,în relație cu titlul poeziei, nuanțat corect.                                                                                                   (6 puncte foarte bine, 4 puncte bine, 1 punct satisfăcător)

B.(12p.) Motivarea apartenenței poeziei la genul liric

– două trăsături ale genului liric;                                                                                                                             (2X2 puncte)

-ilustrarea celor două trăsături cu exemple adecvate din text;                                                 (2X2 puncte)

-să redactezi un conținut adecvat cerinței;                                         (2 puncte foarte bine ; 1 punct – bine)

-să respecți limita de spațiu indicată.                                                                                                   (2 puncte)

1. Formulează  enunțurilor în care să indici următoarele elemente referitoare la textul dat:

-autorul textului; -obiectul articolului.                                                                         (2X2puncte)

2. Identificarea corectă a  enunțului în care sunt menționate numele  pictorilor celebri.

(2X2 puncte)

3.    între – prepoziție ,muzeul – substantiv comun, fi- verb,  gratui – adverb de mod.(4X1puncte)

4.    intrarea- subiect ,  liberă- nume predicativ, alt- atribut adjectival,   orar – atribut adjectival.                    (4X1 puncte)

 1. Transcriere corectă a  propoziției subordonate din secvențele subliniate în text.(4 puncte)
 2. Construireacorectă a  propoziției în care cuvântul muzeul să aibă funcția sintactică de nume predicativ  în cazul acuzativ.                                                                                            (4 puncte)

B. (21 puncte)

Scrierea unei compuneri de 10 -15 rânduri, în care pornind de la informațiile din textul dat, să descrie un obiectiv turistic vizitat .

 •  prezentarea pe scurt a  obiectivului turistic vizitat                                         (4 puncte)

( cu referire la spațiu, timp și caracteristici )

 •  exprimarea opinia despre cele văzute;                                                                              (4 puncte)
 •  redactarea unui conținut adecvat cerinței formulate;                                  (2 puncte-foarte bine, 1punct- bine)
 •  respectarea limitei de spațiu indicată.                                                                (2 puncte-foarte bine, 1punct- bine)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *