Deschizând uși literare. Cronică de carte, semnată de Dan Ionescu

https://blog.revistaderecenzii.com

Cronică apărută în revista „Ramuri”, Nr. 4 / 2024

Masa plăcerii – o parafrază (după Masa tăcerii, celebra lucrare a lui Constantin Brâncuși) care sugerează agrementul spiritual pe care autorul l-a cunoscut în compania conlocutorilor lui – este cea mai recentă apariție editorială a reputatului jurnalist, Cristian Pătrășconiu. Această carte (Editura Universității din Vest, Timișoara, 2023) este o colecție de conversații cu unele dintre cele mai reprezentative figuri literare „ale Republicii Literelor din afara României”, după cum subliniază autorul în Cuvânt – înainte.

Continuă să citești

Conferința „Folclorul, factor identitar și mijloc de coeziune socială“

https://blog.revistaderecenzii.com

Conferința „Folclorul, factor identitar și mijloc de coeziune socială“


Organizator:
Academia Română
Fundația Culturală Dalles


Conferențiar:
acad. Sabina Ispas
Președintele Secției de arte, arhitectură și audiovizual a Academiei Române
directorul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“

Dumnezeu de Liviu Rebreanu

https://blog.revistaderecenzii.com

Într-o țară îndepărtată a fost odată un împărat care cu cât îmbătrânea, cu atât simțea mai mare mâhnire în suflet.

„În viața mea, zicea dânsul, am gustat și am văzut tot ce este îngăduit omului să guste și să vază. Ceva însă în toată viața mea n-am văzut: pe Dumnezeu. Trebuie să-l văd!”

Continuă să citești

1907 din primăvară până’n toamnă de I. L. Caragiale

https://blog.revistaderecenzii.com

În martie trecut, un scriitor romîn a dat pentru „die Zeit” un articol privitor la răscoalele țărănești, pe care acel ziar l-a și publicat, suprimîndu-i, după conveniențele redacției, încheierea. Niște ochi deprinși înțelegeau asta îndată. Dar articolul a trecut cu totul neluat în seamă de presa noastră, și, probabil, rămînea uitat detot, dacă d. M. Dragomirescu, jertfind, din strîmtul spațiu al revistei d-sale literare „Convorbiri”, nu-i făcea acum în urmă favoarea să-l reproducă, după originalul romînesc, măcar în bună parte.

Astăzi, cînd oricine are dreptul a se preocupa de marile noastre probleme de Stat, i se pare autorului că n’ar fi nepotrivit să-și publice articolul așa cum l’a așternut el pe atunci, cu un adaus, ce se impune acuma, o jumătate de an mai tîrziu.

Propunîndu-și a da la lumină încet-încet o serie de note asupra împrejurărilor la cari asistăm, el socotește să aducă un oarecare serviciu public, util, dacă nu în momentele actuale, barem în unele viitoare; de aceea, se gîndește mai puțin la aprobarea multora dintre comtimporani, decît la înlesnirea vreunuia, care va veni poate cîndva să judece această vreme a noastră, pe atunci trecută, și – precum se cuvine unui adevărat istoric – s’o povestească cu minte și cu inimă, limpede și frumos, la ai lui și pentru mai departe urmași. Drept un simplu document, ca oricare altul, și fără altă pretenție – așa apar rîndurile de mai la vale.

BUCUREȘTI
Tipografia ziarului „Adevărul” str. Sărindar, 11
1907

Capitolul I

Europa era deprinsă de atîția ani să știe că tînărul Regat Romîn e cel mai solid element de civilizație între Statele balcanice, iubitor de pace și bună înțelegere, atît în relațiile claselor sale sociale, cît și în relațiile internaționale, – un Stat de ordine par excellence. Anul trecut, și-a serbat acest tînăr Regat patruzeci de ani de domnie pacinică și glorioasă a înțeleptului său suveran; ca o încoronare a operei de progres săvîrșit în acest timp, el a făcut o frumoasă expoziție jubiliară, care a repurtat atîta succes față de representanții Europei civilizate. A fost un adevărat triumf al muncii și al păcii; Regele a avut de ce să fie mîndru și fericit.

Continuă să citești

Informații culturale

https://blog.revistaderecenzii.com

* Călin Stegerean, directorul general al Muzeul Național de Artă al României, organizează o nouă „Întâlnire la muzeu”, luni, 27 mai, ora 18:00, avându-l ca invitat pe Erwin Kessler, director, până de curând, al Muzeului de Artă Recentă, autor al unor expoziții de artă memorabile, de la „Culorile avangardei” în anul 2007 până la „Efectul Picasso” deschisă în anul 2023. Evenimentul va avea loc la parterul Galeriei Naționale, Calea Victoriei 49-53.

Continuă să citești